T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ-II

Kongre Tarihi: 14-15 Aralık 2023

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 8 Aralık 2023

Son Kayıt Tarihi: 8 Aralık 2023

Tam Metin Bildiri Son Gönderim Tarihi: 22 Aralık 2023

Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi

Ulusal Hemşirelik Kongresi – II Kongre Bildiri Kitabı

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler
Değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü olarak 14-15 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul’da yüz yüze olarak düzenleyeceğimiz “II. Ulusal Hemşirelik Kongresine” akademisyenlerimizi , yöneticilerimizi, klinisyen hemşirelerimizi, kalite yönetim birimi uzmanlarımızı ve öğrencilerimizi davet etmekten büyük onur ve mutluluk duymaktayız.

Kongrenin ana teması “Sağlık Bakım Hizmetlerinde Hasta Güvenliği ve Sürdürülebilirliği” olacaktır.

Kongremizin amacı; sağlık hizmetlerinin sunumunda tüm paydaşlarla birlikte hasta güvenliğine ilişkin politikalar aracılığıyla, önlenebilir zararların ortadan kaldırılabilmesi, hasta güvenliğinin arttırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.

Sağlık hizmetlerinin küresel manzarası ; yeni tedaviler, gelişen teknoloji ve bakım modellerinin terapötik potansiyele sahip olmasıyla birlikte ,giderek daha karmaşık bir yapıya dönüşmekte ve güvenli bakım için riskleri de beraberinde getirmektedir. Hasta güvenliği, sağlık hizmetlerinin temel bir ilkesidir ve büyüyen bir küresel sorun olarak kabul edilmektedir. Her yıl milyonlarca hasta, güvenli olmayan ve kalitesiz sağlık hizmetleri nedeniyle yaralanmakta, acı çekmekte veya ölmektedir.

DSÖ Hasta güvenliğinin sürdürülebilir olması ve iyileştirmeleri kolaylaştırmak için riskleri ve zararları azaltmayı, daha iyi sağlık sonuçları elde etmeyi ve maliyetleri düşürmeyi amaçlamaktadır. Türkiye’de hasta güvenliği ile ilgili çalışmalar “Sağlıkta Kalite Standartları” kapsamında yürütülmektedir.

Sağlık hizmetlerinin, hasta güvenliği stratejilerinde sürdürülebilir ve önemli iyileşmeler sağlamak için ; politikalar, hasta güvenlik protokollerinin sürekli iyileştirilmesi, kurumsal liderlik kapasitesi, güvenlik kültürünün geliştirilmesi, kaliteli ve insan odaklı sağlık hizmetinin sunumu, hastane çevre güvenliğinin sağlanması, güvenlik iyileştirmelerini yönlendirecek veriler, nitelikli sağlık profesyonelleri ve hastaların / ailelerin bakım sürecine etkin katılımı gereklidir.

Kongre süresince konuyla ilgili uzmanlarımızın ve siz değerli konuklarımızın katkılarıyla, hasta güvenliğinde temel konuların, deneyim ve uygulamaların tartışılacağı oturumların yanı sıra , sözel bildiri sunumlarına da yer verilecektir.

Kongremiz, Üniversitelerarası kurul (ÜAK) tarafından Ulusal Bilimsel Toplantı olarak tanımlanan doçentlik kriterlerini karşılamaktadır.

Katkılarınızla değer kazanacak kongremizde buluşmak dileğiyle…

Sevgi ve saygılarımızla.
Düzenleme Kurul adına
Kongre Başkanı
Dr. Şeyda SAYDAMLI
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü

ONURSAL BAŞKANLAR

Prof. Dr. İ. Yaşar HACISALİHOĞLU

Prof. Dr. Mehmet Ünal

KONGRE BAŞKANI

Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Saydamlı

DÜZENLEME KURULU

Dr. Öğr. Üyesi Ayla Tisinli
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Merve Bat Tonkuş
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Saydamlı
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Öğr. Gör. Afet Mishal
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Öğr. Gör. Yıldız Atılgan
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Ar. Gör. Şevval Ünal
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Uzm. Hemşire Sibel Kibar Dağlı
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi

BİLİMSEL KURUL

Prof. Dr. Ayşe Nefise Bahçecik
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Prof. Dr. Aytolan Yıldırım
Atlas Üniversitesi / Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şube Başkanı

Prof. Dr. Emine Türkmen
İstinye Üniversitesi

Prof. Dr. Gülçin Bozkurt
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Prof. Dr. Haydar Sur
Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. Sevim Çelik
Bartın Üniversitesi

Prof. Dr. Sibel Erkal İlhan
Haliç Üniversitesi

Prof. Dr. Ükke Karabacak
Acıbadem Üniversitesi

Prof. Dr. Ülkü Baykal
İstanbul Arel Üniversitesi / Yönetici Hemşireler Derneği Başkanı

Doç. Dr. Azize Atlı Özbaş
Hacettepe Üniversitesi / Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı

Doç. Dr. Betül Sönmez
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Doç. Dr. Handan Alan
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Doç. Dr. Itır Erkan
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Doç. Dr. Şehrinaz Polat
İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Yeliz Doğan Merih
Sağlık Bilimleri Üniversitesi / İnovatif Hemşirelik Derneği Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Ayla Tisinli
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Behice Belkıs Çalışkan
Beykent Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Berra Yılmaz Kuşaklı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ece Alagöz
Maltepe Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gülbahar Keskin
Haliç Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gülcan Kendirkıran
Haliç Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Meral Madenoğlu Kıvanç
İstanbul Kültür Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Merve Bat Tonkuş
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Özge Sukut
İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa

Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Saydamlı
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Öğr. Gör. Afet Mishal
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

KONGRE SEKRETERYASI

Dr. Öğr. Üyesi Merve Bat Tonkuş
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Ar. Gör. Şevval Ünal
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

KONGRE TEMASI

Sağlık Bakım Hizmetlerinde Hasta Güvenliği ve Sürdürülebilirliği
ALT TEMALAR
Hasta Güvenliği
Çalışan Güvenliği
Güvenli Çevre
İletişim
Hemşirelik Bakımı
Kayıt Sistemleri
Teknoloji
Etik Uygulamalar
Kalite ve Akreditasyon
Hasta Güvenliği Politikaları
Sürdürülebilir Hasta Güvenliği
Güvenli İlaç Uygulaması
Düşme, Yaralanma ve Enfeksiyonların Önlenmesi

KONGRE PROGRAMI

ÖZET BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

a. Özetler, “Times New Roman” yazı karakteri ile 11 punto büyüklükte, tek satır aralığında, A4 boyutunda ve kenarlarından 3’er cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

b. Özet başlığı Times New Roman, 11 punto, kalın ve kelimelerin ilk harfleri büyük, Mak. 12 Sözcük olmalıdır.

c. Bildiri özetleri, en fazla 350 kelime içerir şekilde Türkçe, iki yana yaslı, satır aralığı bir olacak şekilde yazılmalıdır. Araştırma bildirilerinde Özet içeriği “Amaç”, “Yöntem”, “Bulgular” ve “Sonuç ve Öneriler” başlıklarından oluşmalıdır.

ç. Anahtar kelimeler “Türkiye Bilim Terimleri”ne uygun, 11 punto karakterinde, en az 3 tane  olmalıdır.

d. Başlığı takiben yazar isimleri tam olarak adı ve soyadı şeklinde verilmelidir.

e. Yazarların kurum adresleri üst indis kullanılarak yazar listesinin hemen altında ve sorumlu yazarın e-posta adresi ise, kurum adreslerinin altında 10 punto olarak verilmelidir.

f. Bildiri özetleri, ödeme tamamlandığında, hemsirelik.kongresi@yeniyuzyil.edu.tr adresine gönderildikten sonra değerlendirmeye alınacaktır.

g. Sunulan özet bildirinin kabulüne Kongre Bilim Kurulu karar verecektir.

h. Bildiri özetlerinin kabul edilebilmesi için sunumu yapacak yazarın kongreye kayıt yaptırması zorunludur. Bir kişi en fazla 2 adet bildiri sunabilecektir.

ı. Bildiri kabulü “Çift kör hakem değerlendirmesi” sonucunda yapılacaktır.


*Kongremizde derleme, sistematik derleme ve orjinal araştırma bildirileri kabul edilecektir.

TÜM YAZARLARA YÖNELIK UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Değerli katılımcılar, kongremizde sunulmak üzere sisteme yüklenen bildiriler için sadece yukarıdaki bilgiler doğrultusunda geniş özet talep edilmektedir. Kongremize gönderilen bildirilerin özetlerinde mutlaka çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, bulgular ve sonucuna ilişkin bilgiler yer almalı, bildiri özetini değerlendiren hakemlerin bildirinin geneli hakkında bu özet sonrasında fikir sahibi olması sağlanmalıdır. Kabul edilen bildiri özetleri sonrasında yazarlara sistem tarafından bilgi verilecek, bildirinin tam metin yazar(lar)’ın tercihlerine bağlı olarak kongre kitabında yayınlanacaktır. Tüm katılımcılara ilanen duyurulur.

Sayın katılımcılar, uygulama, araştırma ve vaka “İNSAN, HAYVAN, ÇEVRE ve DİĞER MATERYAL” çalışmalarına ilişkin hazırlanan bilimsel çalışmalarda mutlaka “ETİK KURUL ve KURUM İZNİ” alınmak zorundadır. Bu zorunluluk tüm çalışmalar için geçerlidir. Literatür ve derleme çalışmalar için böyle bir zorunluluk söz konusu değildir. Tezlerden üretilen çalışmalarda mutlaka ilgili tez danışmanının ismi yine çalışmada ikinci yazar olarak yer almak zorundadır. Tezlerden üretilen çalışmalarda mutlaka danışman onayının alınmış ve çalışmada ilgili danışmanın isminin yer alması gereklidir. Bu konuda tüm katılımcılar kongremize göndermiş olduğu çalışmalar üzerinde sorumludur ve yükümlüdür. Oluşabilecek hukuki ve diğer sorunlarda tüm yükümlülük tek taraflı olarak sisteme yayını ve çalışmayı yükleyen yazar tarafına aittir. Kongremiz bu tip olumsuzluklar karşısındaki tüm hukuki ve diğer haklarını saklı tutar. Kongremize gönderilen çalışmaların daha öncesinde bir başka kongrede sunulmamış, red edilmemiş ve yayınlanmamış olması şartını aramaktadır. Bu şartlara uygun çalışmalar ilgili katılımcılar tarafından sisteme yükledikleri ve değerlendirmeye alınan çalışmaları doğrultusunda kabul edilecektir

KAYIT

KAYIT Erken Dönem (5 Kasım 2023 ve öncesi) Geç Dönem (6 Kasım 2023 ve sonrası)

Akademisyen

1200 TL

1500 TL

Hemşire ve diğer sağlık çalışanı

1000 TL

1200 TL

Lisansüstü Öğrencisi

900 TL

1200 TL

Lisans Öğrencisi

300 TL

500 TL

Günlük Giriş

650 TL

900 TL

*Kayıt ücretlerine KDV dahildir.

*Bildiri gönderecek olan herkesin önceden kongreye kayıt yaptırması zorunludur.

*T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi önlisans ve lisans öğrencilerine kongre kayıt ücreti 150 TL' dir.

*Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi bünyesinde çalışan sağlık profesyonelleri bildiri ile katıldıkları durumda kongremiz kendilerine ücretsiz olacaktır. Kayıt formu ve özet bildiri gönderim formu doldurmak zorunludur.


Kayıt İptal Şartları:
* 30 Kasım 2023 tarihine kadar yapılan iptallerde %50’si iade edilir.
* 30 Kasım 2023  ve sonrasında yapılacak iptallerde para iadesi mümkün değildir, isim değişikliği yapılabilir.
* Tüm iptaller Kongre Sekretaryasına hemsirelik.kongresi@yeniyuzyil.edu.tr adresinden yazılı olarak yapılmalıdır.
* Geri ödemeler kongreden sonra gerçekleştirilecektir.ÖDEME BİLGİLERİ

Hesap Adı

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

Banka Adı – Şubesi

ALBARAKATÜRK KATILIM BANKASI

TOPKAPI/İSTANBUL ŞUBESİ

Iban No

TR03 0020 3000 0118 0769 0015 50

AÇIKLAMA

Açıklama kısmına “Katılımcı adı ve ‘Ulusal Hemşirelik Kongresi’ yazılmalıdır.


T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ulusal Hemşirelik Kongresi – II, Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Sponsorluğunda yürütülmektedir

Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi