T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ-I

Bildiri Kabulü Son Günü: 4 Haziran 2021

Kongreye Kayıt Son Günü: 7 Haziran 2021

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi: 31 Mayıs 2021

Tam Metin Bildiri Gönderimi Son Tarihi: 15 Haziran 2021

Bildiri Kitabının Yayınlanması: 12 Temmuz 2021

ONLINE KONGRE
WEBINAR

KONGRE BİLDİRİ KİTABI

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Öğrenciler

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü olarak 14-16 Haziran 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenleyeceğimiz “Ulusal Hemşirelik Kongresi-I”e akademisyenlerimizi, yöneticilerimizi, klinisyen hemşirelerimizi ve öğrencilerimizi davet etmekten büyük onur ve mutluluk duymaktayız.

Kongrenin ana teması “Dünyada ve Ülkemizde Covid-19 Pandemisinin Hemşireliğe ve Hemşirelik Vizyonuna Etkileri“ olarak belirlenmiştir.

Konuyla ilgili uzmanların yer alacağı kongrede; pandemi nedeniyle önemli ölçüde etkilenen hemşirelik eğitiminin, liderlik-yönetim ve klinik bakımın mevcut ve gelecekteki zorluklarının tartışılması ve pandeminin fırsatlarının değerlendirilmesi, hasta ve ailesinin, toplumun ve sağlık sisteminin gelişen ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir hemşirelik vizyonunun her yönüyle görüşülmesi amaçlanmış. Bu kapsamda pandemide; hemşirelik ve hemşirelik eğitimi, yönetimi, toplum ve ruh sağlığı, inovasyon, multidisipliner ilişkiler, sosyolojik etkiler gibi konular ile ilgili düzenlenen oturumların yanı sıra, sözel bildiri sunumlarına da yer verilecektir.

Kongremiz, Üniversitelerarası kurul (ÜAK) tarafından Ulusal Bilimsel Toplantı olarak tanımlanan doçentlik kriterlerini karşılamaktadır. Katkılarınızla değer kazanacak kongremizde buluşmak dileğiyle…

Sevgi ve saygılarımızla.
Dr. Öğr. Üyesi Şeyda SAYDAMLI

ONURSAL BAŞKANLAR

Prof. Dr. İ. Yaşar HACISALİHOĞLU

Prof. Dr. H. Cüneyt Ulutin

KONGRE BAŞKANI

Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Saydamlı

DÜZENLEME KURULU

Dr. Öğr. Üyesi Ayla Tisinli

Dr. Öğr. Üyesi Itır Erkan

Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Saydamlı

Öğr. Gör. Afet Mishal

Öğr. Gör. Merve Bat Tonkuş

Arş. Gör. Kibariye Kılıç

Arş. Gör. Zeliha Kalın

BİLİMSEL KURUL

Bilimsel Kurul İçin Tıklayınız

KONGRE SEKRETERYASI

Öğr. Gör. Merve Bat Tonkuş

Arş. Gör. Kibariye Kılıç

Arş. Gör. Zeliha Kalın

KONGRE TEMASI

DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE COVID-19 PANDEMİSİNİN HEMŞİRELİĞE VE HEMŞİRELİK VİZYONUNA ETKİLERİ
ALT TEMALAR
    Pandemide Eğitim
   Pandemide Yönetim
   Pandemide Hasta Bakım Kalitesi
   Pandemide Toplum Sağlığı
   Pandemide Çalışan Güvenliği
   Pandemide Çalışan Hakları
   Pandemide Çalışan Sağlığı
   Pandemide Ruh Sağlığı
   Pandemide Dijital Sağlık ve İnnovasyon
   Pandemide Multidisipliner İlişkiler

KONGRE PROGRAMI

1.GÜN - 14.06.2021
SAAT PROGRAM
09.30-10.00 Açılış Konuşmaları
10.00-10.15 Ara
10.15-11.15 1. Oturum
11.15-11.30 Ara
11.30-12.30 2. Oturum
12.30-13.30 Ara
13.30-14.15 3. Oturum
14.15-14.30 Ara
14.30-15.20 4. Oturum
15.20-15.30 Ara
15.30-19.00 Serbest Bildiriler
2.GÜN - 15.06.2021
SAAT PROGRAM
10.00-10.40 1. Oturum
10.40-10.55 Ara
10.55-11.35 2. Oturum
11.35-11.50 Ara
11.50-12.20 3. Oturum
12.20-13.20 Ara
13.20-14.15 4. Oturum
14.15-14.30 Ara
14.30-15.15 5. Oturum
15.15-15.30 Ara
15.30-19.00 Serbest Bildiriler
3.GÜN - 16.06.2021
SAAT PROGRAM
09.30-14.20 Sözel Bildiriler
14.20-14.35 Kapanış

BİLDİRİ GÖNDERİMİ


Genel İlkeler

 • Kongre dili Türkçe’dir.
 • Sadece online bildiri gönderim linkinden gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınacaktır. E-mail olarak gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.
 • Kongre çevrimiçi olarak düzenlenecektir.
 • Sunulan bildirilere kongre sonrasında kongrenin web sitesinden “PDF” formatında yayımlanacak olan Kongre Kitabından ulaşılabilecektir.
 • Kayıt işlemleri tamamlanmış olsa dahi sunulmayan bildiriler Kongre Kitabında yer almayacaktır.
 • Önemli Tarihler
 • Kongre: 14-15-16 Haziran
 • Bildiri Kabulü Son Günü: 14 Mayıs
 • Kongreye Kayıt son günü: 7 Haziran
 • Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi: 31 Mayıs
 • Tam Metin Bildiri Gönderimi Son Tarihi: 15 Haziran
 • Bildiri Kitabının Yayınlanması: 12 Temmuz
 • SÖZEL BİLDİRİ KURALLARI

 • Kongreye derleme ve araştırma türünde çalışmalar kabul edilecektir.
 • Çalışmalar sözel bildiri olarak değerlendirilecektir.
 • Sözel Bildiriler; 1.Giriş, 2.Amaç, 3.Yöntem, 4.Bulgular, 5.Tartışma ve Sonuç, 6.Anahtar Sözcükler (Anahtar sözcükler; ilk harf büyük, her kelime arası virgül olacak şekilde en fazla 5 kelime olarak yazılmalıdır) kısımlarından oluşmalıdır.
 • Özet bildiriler belirtilen kurallar çerçevesinde Türkçe yazılmalıdır.
 • Bildiri Özeti yukarıdaki başlıklar altında anahtar sözcükler hariç en fazla 300 kelime ile sınırlandırılmalı, özet başlıkları büyük karakter kullanılarak yazılmalı ve Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto, metin iki yana yaslı, satır aralığı 1.5 olarak düzenlenmelidir.
 • Yazarların isim ve soy isimleri açık olarak yazılmalıdır. Sunumu yapacak yazar isminin altı çizilmelidir ve sunumu yapacak yazarın mutlaka kongreye kayıt olması gerekmektedir.
 • Bildirilerde ismi bulunan diğer yazarların kurum bilgileri ve mail adresleri bildiri başlığı altında sunulmalıdır.
 • Bütün bildiriler çift kör-hakem süreciyle değerlendirilmektedir.
 • Tüm katılımcılar kongremize göndermiş oldukları çalışmalardan sorumlu ve yükümlüdür. Oluşabilecek etik, hukuki ve diğer sorunlarda tüm yükümlülük tek taraflı olarak yazarlara aittir. Kongremiz bu tip olumsuzluklar karşısındaki tüm hukuki ve diğer haklarını saklı tutar. Kongremize gönderilen çalışmaların daha önce bir başka kongrede sunulmamış ve/veya yayınlanmamış olması şartı aramaktadır.
 • BİLDİRİLERİN SUNULMASI

 • Bildiriler Türkçe olarak sunulacaktır.
 • Bildiri sunum süresi 10 dakika olacak şekilde planlanmalıdır.
 • Bildiriler Microsoft Teams uygulaması üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecektir.
 • Kongre programında belirtilen gün ve saatte oturumda bulunmayan yazarın sunumu gösterilmeyecek ve kongreye katılmamış sayılacak ve bildiri kitabında yer almayacaklardır.
 • Kongrede sunum yapacak kişinin yazar veya ortak yazar olması gerekmektedir.
 • Bildiri sunumunun soru ve tartışmaları sunumdan sonra yapılacaktır. Bu nedenle sunum yapacak kişinin sunum sonrasında oturumda bulunmaları gerekmektedir.
 • TÜM YAZARLARA YÖNELIK UYULMASI GEREKEN KURALLAR

  Değerli katılımcılar, kongremizde sunulmak üzere sisteme yüklenen bildiriler için sadece yukarıdaki bilgiler doğrultusunda geniş özet talep edilmektedir. Kongremize gönderilen bildirilerin özetlerinde mutlaka çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, bulgular ve sonucuna ilişkin bilgiler yer almalı, bildiri özetini değerlendiren hakemlerin bildirinin geneli hakkında bu özet sonrasında fikir sahibi olması sağlanmalıdır. Kabul edilen bildiri özetleri sonrasında yazarlara sistem tarafından bilgi verilecek, bildirinin tam metin yazar(lar)’ın tercihlerine bağlı olarak kongre kitabında yayınlanacaktır. Tüm katılımcılara ilanen duyurulur.

  Sayın katılımcılar, uygulama, araştırma ve vaka “İNSAN, HAYVAN, ÇEVRE ve DİĞER MATERYAL” çalışmalarına ilişkin hazırlanan bilimsel çalışmalarda mutlaka “ETİK KURUL ve KURUM İZNİ” alınmak zorundadır. Bu zorunluluk tüm çalışmalar için geçerlidir. Literatür ve derleme çalışmalar için böyle bir zorunluluk söz konusu değildir. Tezlerden üretilen çalışmalarda mutlaka ilgili tez danışmanının ismi yine çalışmada ikinci yazar olarak yer almak zorundadır. Tezlerden üretilen çalışmalarda mutlaka danışman onayının alınmış ve çalışmada ilgili danışmanın isminin yer alması gereklidir. Bu konuda tüm katılımcılar kongremize göndermiş olduğu çalışmalar üzerinde sorumludur ve yükümlüdür. Oluşabilecek hukuki ve diğer sorunlarda tüm yükümlülük tek taraflı olarak sisteme yayını ve çalışmayı yükleyen yazar tarafına aittir. Kongremiz bu tip olumsuzluklar karşısındaki tüm hukuki ve diğer haklarını saklı tutar. Kongremize gönderilen çalışmaların daha öncesinde bir başka kongrede sunulmamış, red edilmemiş ve yayınlanmamış olması şartını aramaktadır. Bu şartlara uygun çalışmalar ilgili katılımcılar tarafından sisteme yükledikleri ve değerlendirmeye alınan çalışmaları doğrultusunda kabul edilecektir

  ONLINE KONGRE
  WEBINAR