T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ-II

Bildiri Kabulü Son Günü: 7 Nisan 2023

Kongreye Kayıt Son Günü: 14 Nisan 2023

Tam Metin Bildiri Gönderimi Son Tarihi: 28 Nisan 2023

Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi

Ulusal Hemşirelik Kongresi – I Kongre Bildiri Kitabı

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü olarak 27-28.Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul’da yüz yüze olarak düzenleyeceğimiz “Ulusal Hemşirelik Kongresi - II”ye akademisyenlerimizi, yöneticilerimizi, klinisyen hemşirelerimizi, kalite yönetim birimi uzmanlarımızı ve öğrencilerimizi davet etmekten büyük onur ve mutluluk duymaktayız.

Kongrenin ana teması “Sağlık Bakım Hizmetlerinde Hasta Güvenliği ve Sürdürülebilirliği” olarak belirlenmiştir.

Kongremizin amacı; sağlık hizmetlerinin sunumunda tüm paydaşlarla birlikte hasta güvenliğine ilişkin politikalar aracılığıyla, önlenebilir zararların ortadan kaldırılabilmesi, hasta güvenliğinin arttırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.

Sağlık hizmetlerinin küresel manzarası; yeni tedaviler, gelişen teknoloji ve bakım modellerinin terapötik potansiyele sahip olmasıyla birlikte, giderek daha karmaşık bir yapıya dönüşmekte ve güvenli bakım için riskleri de beraberinde getirmektedir. Hasta güvenliği, sağlık hizmetlerinin temel bir ilkesidir ve büyüyen bir küresel sorun olarak kabul edilmektedir. Her yıl milyonlarca hasta, güvenli olmayan ve kalitesiz sağlık hizmetleri nedeniyle yaralanmakta, acı çekmekte veya ölmektedir.

DSÖ Hasta güvenliğinin sürdürülebilir olması ve iyileştirmeleri kolaylaştırmak için riskleri ve zararları azaltmayı, daha iyi sağlık sonuçları elde etmeyi ve maliyetleri düşürmeyi amaçlamaktadır. Türkiye’de hasta güvenliği ile ilgili çalışmalar “Sağlıkta Kalite Standartları” kapsamında yürütülmektedir.

Sağlık hizmetlerinin, hasta güvenliği stratejilerinde sürdürülebilir ve önemli iyileşmeler sağlamak için; politikalar, hasta güvenlik protokollerinin sürekli iyileştirilmesi, kurumsal liderlik kapasitesi, güvenlik kültürünün geliştirilmesi, kaliteli ve insan odaklı sağlık hizmetinin sunumu, hastane çevre güvenliğinin sağlanması, güvenlik iyileştirmelerini yönlendirecek veriler, nitelikli sağlık profesyonelleri ve hastaların / ailelerin bakım sürecine etkin katılımı gereklidir.

Kongre süresince konuyla ilgili uzmanlarımızın ve siz değerli konuklarımızın katkılarıyla, hasta güvenliğinde temel konuların, deneyim ve uygulamaların tartışılacağı oturumların yanı sıra, sözel bildiri sunumlarına da yer verilecektir.

Kongremiz, Üniversitelerarası kurul (ÜAK) tarafından Ulusal Bilimsel Toplantı olarak tanımlanan doçentlik kriterlerini karşılamaktadır.

Katkılarınızla değer kazanacak kongremizde buluşmak dileğiyle…

Sevgi ve saygılarımızla.
Düzenleme Kurulu adına
Kongre Başkanı

ONURSAL BAŞKANLAR

Prof. Dr. İ. Yaşar HACISALİHOĞLU

Prof. Dr. Mehmet Ünal

KONGRE BAŞKANI

Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Saydamlı

DÜZENLEME KURULU

Dr. Öğr. Üyesi Şeyda SAYDAMLI

Dr. Öğr. Üyesi Ayla TİSİNLİ

Öğr. Gör. Yıldız ATILGAN

Öğr. Gör. Merve BAT TONKUŞ

Öğr. Gör. Afet MİSHAL

Arş. Gör. Zeliha KALIN

Arş. Gör. Kibariye KILIÇ

Uzm. Hemşire Sibel KİBAR DAĞLI

BİLİMSEL KURUL

Güncellenmektedir.

KONGRE SEKRETERYASI

Öğr. Gör. Merve Bat Tonkuş

Arş. Gör. Kibariye Kılıç

Arş. Gör. Zeliha Kalın

KONGRE TEMASI

Sağlık Bakım Hizmetlerinde Hasta Güvenliği ve Sürdürülebilirliği
ALT TEMALAR
Hasta Güvenliği
Çalışan Güvenliği
Güvenli Çevre
İletişim
Hemşirelik Bakımı
Kayıt Sistemleri
Teknoloji
Etik Uygulamalar
Kalite ve Akreditasyon
Hasta Güvenliği Politikaları
Sürdürülebilir Hasta Güvenliği
Güvenli İlaç Uygulaması
Düşme, Yaralanma ve Enfeksiyonların Önlenmesi

KONGRE PROGRAMI

Güncellenmektedir.

ÖZET BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

a. Özetler, “Times New Roman” yazı karakteri ile 11 punto büyüklükte, tek satır aralığında, A4 boyutunda ve kenarlarından 3’er cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

b. Özet başlığı Times New Roman, 11 punto, kalın ve kelimelerin ilk harfleri büyük, Mak. 12 Sözcük olmalıdır.

c. Bildiri özetleri, en fazla 350 kelime içerir şekilde Türkçe, iki yana yaslı, satır aralığı bir olacak şekilde yazılmalıdır. Araştırma bildirilerinde Özet içeriği “Amaç”, “Yöntem”, “Bulgular” ve “Sonuç ve Öneriler” başlıklarından oluşmalıdır.

ç. Anahtar kelimeler “Türkiye Bilim Terimleri”ne uygun, 11 punto karakterinde, en az 3 tane  olmalıdır.

d. Başlığı takiben yazar isimleri tam olarak adı ve soyadı şeklinde verilmelidir.

e. Yazarların kurum adresleri üst indis kullanılarak yazar listesinin hemen altında ve sorumlu yazarın e-posta adresi ise, kurum adreslerinin altında 10 punto olarak verilmelidir.

f. Bildiri özetleri, ödeme tamamlandığında, hemsirelik.kongresi@yeniyuzyil.edu.tr adresine gönderildikten sonra değerlendirmeye alınacaktır.

g. Sunulan özet bildirinin kabulüne Kongre Bilim Kurulu karar verecektir.

h. Bildiri özetlerinin kabul edilebilmesi için sunumu yapacak yazarın kongreye kayıt yaptırması zorunludur. Bir kişi en fazla 2 adet bildiri sunabilecektir.

ı. Bildiri kabulü “Çift kör hakem değerlendirmesi” sonucunda yapılacaktır.

TÜM YAZARLARA YÖNELIK UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Değerli katılımcılar, kongremizde sunulmak üzere sisteme yüklenen bildiriler için sadece yukarıdaki bilgiler doğrultusunda geniş özet talep edilmektedir. Kongremize gönderilen bildirilerin özetlerinde mutlaka çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, bulgular ve sonucuna ilişkin bilgiler yer almalı, bildiri özetini değerlendiren hakemlerin bildirinin geneli hakkında bu özet sonrasında fikir sahibi olması sağlanmalıdır. Kabul edilen bildiri özetleri sonrasında yazarlara sistem tarafından bilgi verilecek, bildirinin tam metin yazar(lar)’ın tercihlerine bağlı olarak kongre kitabında yayınlanacaktır. Tüm katılımcılara ilanen duyurulur.

Sayın katılımcılar, uygulama, araştırma ve vaka “İNSAN, HAYVAN, ÇEVRE ve DİĞER MATERYAL” çalışmalarına ilişkin hazırlanan bilimsel çalışmalarda mutlaka “ETİK KURUL ve KURUM İZNİ” alınmak zorundadır. Bu zorunluluk tüm çalışmalar için geçerlidir. Literatür ve derleme çalışmalar için böyle bir zorunluluk söz konusu değildir. Tezlerden üretilen çalışmalarda mutlaka ilgili tez danışmanının ismi yine çalışmada ikinci yazar olarak yer almak zorundadır. Tezlerden üretilen çalışmalarda mutlaka danışman onayının alınmış ve çalışmada ilgili danışmanın isminin yer alması gereklidir. Bu konuda tüm katılımcılar kongremize göndermiş olduğu çalışmalar üzerinde sorumludur ve yükümlüdür. Oluşabilecek hukuki ve diğer sorunlarda tüm yükümlülük tek taraflı olarak sisteme yayını ve çalışmayı yükleyen yazar tarafına aittir. Kongremiz bu tip olumsuzluklar karşısındaki tüm hukuki ve diğer haklarını saklı tutar. Kongremize gönderilen çalışmaların daha öncesinde bir başka kongrede sunulmamış, red edilmemiş ve yayınlanmamış olması şartını aramaktadır. Bu şartlara uygun çalışmalar ilgili katılımcılar tarafından sisteme yükledikleri ve değerlendirmeye alınan çalışmaları doğrultusunda kabul edilecektir

KAYIT VE KONAKLAMA

KAYIT Erken Dönem (5 Mart 2023 ve öncesi) Geç Dönem (6 Mart 2023 ve sonrası)

Akademisyen

900 TL

1200 TL

Hemşire ve diğer sağlık çalışanı

800 TL

1000 TL

Lisansüstü Öğrencisi

650 TL

900 TL

Lisans Öğrencisi

300 TL

500 TL

Günlük Giriş

450 TL

600 TL

*Kayıt ücretlerine KDV dahildir.

*Bildiri gönderecek olan herkesin önceden kongreye kayıt yaptırması zorunludur.


Kayıt İptal Şartları:
* 30 Mart 2023 tarihine kadar yapılan iptallerde %50’si iade edilir.
* 30 Mart 2023  ve sonrasında yapılacak iptallerde para iadesi mümkün değildir, isim değişikliği yapılabilir.
* Tüm iptaller Kongre Sekretaryasına hemşirelik.kongresi@yeniyuzyil.edu.tr adresinden yazılı olarak yapılmalıdır.
* Geri ödemeler kongreden sonra gerçekleştirilecektir.


KONAKLAMA

Radisson Residences Avrupa Tem Istanbul

1+1 Daire (1 kişi)

170 Euro kdv ve kahvaltı hariçtir

1+1 Daire (2 kişi)

185 Euro kdv ve kahvaltı hariçtir.

2+1 Daire (2 kişi)

250 Euro kdv ve kahvaltı hariçtir.


ÖDEME BİLGİLERİ

Hesap Adı

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

Banka Adı – Şubesi

ALBARAKATÜRK KATILIM BANKASI

TOPKAPI/İSTANBUL ŞUBESİ

Iban No

TR03 0020 3000 0118 0769 0015 50

AÇIKLAMA

Açıklama kısmına “Katılımcı adı ve TC si” yazılmalıdır.


T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ulusal Hemşirelik Kongresi – II, Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Sponsorluğunda yürütülmektedir

Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi